Aktuality

články a vyjádření k aktuálním událostem

patrí všetkým zúčastneným na pietnej spomienke, aj naším členom,

"Pár psychopatů chce ze světa udělat pracovní tábor připomínající chov dobytka."

"Buďto se vzepřeme, abychom obhájili svou důstojnost, nebo nám hrozí technodiktatura."

Odišiel nám náš priateľ, Dr. René Balák, PhD., bol univerzitným učiteľom, ktorý sa špecializoval na výskum v oblasti kresťanskej etiky, bioetiky, sociálnej etiky, manželstva a rodiny.

V súvislosti s úspešným konaním vedecko-praktickej konferencie "Zachovanie pamäti Slovenského národného povstania", ktoré Slovenská asociácia absolventov vysokých škôl uskutočnila spoločne s Múzeom Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov a Ruským domom v Bratislave môžeme konštatovať, že...

Ďakujeme našim členom, ktorí sa tejto akcie zúčastnili osobne. Článkov a videí o tejto akcii je na internete a sieťach veľa, preto prikladáme len pár fotografií.

La Quinta Columna dne 25. 6. 2021 učinila naléhavé oznámení a doufá, že se dostane k co nejvíce lidem, zejména těm, kteří pracují ve zdravotních a právních službách.

Další články na našem blogu 

prikladáme Vám (môžete si stiahnuť kliknutím na odkaz ) tiež jednu z možností, ako sa dá v súčasnej dobe reagovať a riešiť mnohé denné situácie, ktoré nám život prináša.

Prepis - výber z rozhovoru Dr. Shiva Ayyadurai PHD., s redaktorom Next News Network uverejnený na you tube dňa 10.4.2020