Aktuality

články a vyjádření k aktuálním událostem

La Quinta Columna dne 25. 6. 2021 učinila naléhavé oznámení a doufá, že se dostane k co nejvíce lidem, zejména těm, kteří pracují ve zdravotních a právních službách.

Další články na našem blogu 

prikladáme Vám (môžete si stiahnuť kliknutím na odkaz ) tiež jednu z možností, ako sa dá v súčasnej dobe reagovať a riešiť mnohé denné situácie, ktoré nám život prináša.

Prepis - výber z rozhovoru Dr. Shiva Ayyadurai PHD., s redaktorom Next News Network uverejnený na you tube dňa 10.4.2020