STOP ZMLUVE S USA 

Vážení členovia OZ,

blíži sa deň, kedy poslanci NR SR budú prerokovávať návrh dohody 

- USA LP/2021/786 na uzavretie -

Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických. 

Kto túto Dohodu pozorne prečíta, nemôže prehliadnuť, že sa dotýka každého občana Slovenskej republiky. Nielenže americkej armáde a s ňou spolupracujúcim subjektom podľa dohody poskytujeme všetko zadarmo. Nebudú platiť ani dane a poplatky, ktoré pre našich občanov pri neuhradení podliehajú pokutám a ďalším sankciám. Je reálne aj zabratie súkromného majetku. Touto dohodou sa Slovensko v prípade globálneho konfliktu zaraďuje ku krajinám s cieľmi najvyššej priority. A to ešte nie je všetko. Dohoda stavia Slovensko doslova do pozície americkej kolónie.

Rovnako, ako väčšina občanov Slovenska, aj naše OZ, jednotlivo aj členovia a sympatizanti, vyjadrujeme preto cez rôzne svoje a celospoločenské aktivity

JEDNOZNAČNÝ NESÚHLAS!!!!!!!!!!

uzatvorenia predmetnej Dohody a navyše bez možnosti vyjadrenia vôle ľudu v REFERENDE. Príďte podporiť svojou účasťou protestné zhromaždenie 2. 2. 2022 od 14:00 hod. pred Národnou radou SR.

Zároveň podporujeme aktivity aj iných občianskych združení a spolkov. Ako napr.:

Ďakujeme všetkých členom a sympatizantom, ktorým nie je osud národa ľahostajný. 

Zdroj: vyrez_22012901_web


                                            Tu je celé znenie Dohody ke staženiu.


Zdroj: vyrez_22012901_web