Gratulácia JUDr. Jozefovi Pupalovi


Dňa 21.12.2021 sa konalo v obci Rimavská Sobota pri príležitosti 77. výročia oslobodenia mesta ruskými vojskami kladenie vencov k pamätníku osloboditeľov.

Pretože sú v platnosti ešte obmedzenia, tak aj napriek súhlasu primátora mesta JUDr. Jozefa Šimka nebol predsedom ObVSZPB (Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov) p. JUDr. Štefanom Balážom odsúhlasený krátky prejav prvému tajomníkovi RF v SR (Ruskej Federácie) pána plk. v.v. Sergeja Nikitina pri pamätníku.

Po položení vencov pozval primátor na obed prvého tajomníka RF v SR a bez jeho pozvania sa obedu zúčastnili aj členovia ObVSZPB.

Na slávnostnom obede poďakoval prvý tajomník p. Sergej Nikitin primátorovi za pozvanie a prijatie. Pri tejto príležitosti požiadal o dovolenie osloviť JUDr. Jozefa Pupalu, aby mu zablahoželal k udeleniu medaily počas kladení vencov pri Pamätníku:

MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

I. STUPŇA

za významnú činnosť v presadzovaní pokrokových, demokratických a humanitných tradícií odkazu boja za slobodu a proti fašizmu

a osobne mu odovzdal vyznamenanie MO RF (ministra obrany Ruskej federácie) Sergeja Šojgu medailu:

MEDAILA ZA ZÁSLUHY O ZACHOVANIE PAMÄTE NA PADLÝCH OBRANCOV VLASTI V SLOVENSKEJ REPUBLIKY

spolu s gratuláciou, ku ktorej sa pridal aj primátor.


Vážený kolega Jozef.

Sme hrdí na člena, ako si Ty. Aj my členovia nášho OZ sa pripájame ku gratuláciám a k obom medailám. Sme hrdí, že medzi nami sú práve takí členovia, ako si Ty, ktorý svojím životným príkladom ukazuješ cestu aj mladej generácii.

Pripájame sa k myšlienkam Tvojej celoživotnej práce ocenenej osobnosťou, akou je MO RF Sergej Šojgu a spoločne budeme napĺňať program nášho OZ práve v takom duchu, ako to robíš aj Ty.

Posielame Ti veľké "Ďakujeme", nielen za členov OZ, ale hlavne za mladšiu generáciu, pretože bez dobrých a statočných vzorov je ťažké formovať budúcnosť národa.

všetci kolegovia OZ


Napísali aj iní:

https://vobraze.sk/dianie-v-regione/samosprava/r-sobotu-navstivil-tajomnik-ruskeho-velvyslanectva-na-slovensku/


Zdroj: vyrez_21122201_web