Informacie


Vážené členky,

vážení členovia.

Už uplynul rok od založenia/vzniku nášho občianskeho združenia. Po roku usilovnej práce na budovaní štruktúr nášho OZ v rámci našich členov nielen v SK, ale aj v CZ, sme pripravení na rozvíjanie spoločných činnosti podľa našich Stanov.

Verím, že sa všetci budete aj naďalej podieľať na rozvoji nášho OZ, tak ako doteraz a plnenie úloh vo vzájomnej spolupráci povedie k ďalšiemu prospechu nielen pre nás členov OZ, ale pomôžeme zlepšiť aj bežný denný život našim spoluobčanom.

K tomu, aby sa nám ľahšie napredovalo, aby sme lepšie koordinovali svoje činnosti otvárame aj túto stránku INFORMÁCIE ČLENOM, kde nájdete základné informácie pre Vašu prácu, odsúhlasené Smernice, ciele a pre prácu v jednotlivých ODVETVIACH, REGIÓNOCH...

Vítame všetky Vaše podnety, nápady, inšpirácie, ktoré nám uľahčia spoločnú prácu nielen v ODVETVIACH, ale hlavne pomôžu rozvoju v REGIÓNOCH.

dňa 12.11.2021

predseda OZ


Nové články v sekci Informace členům