Chlapi so srdcom v hrudi a mysľou na správnom mieste

20.05.2021

Naše občianske združenie je hrdé na každého z Vás, ktorý máte srdce na správnom mieste. Vždy poteší, ak za takýmto chlapom sú aj slová a činy.

Už to  nie je na našich predkoch, ale na nás, aby sme našim deťom a vnúčatám ukázali tú správnu cestu - cestu chlapov so srdcom na správnom mieste.

Príde čas a budú sa nás pýtať - aký štát a aké deti sme zanechali tejto spoločnosti?

My budeme môcť potom s hrdosťou povedať, že sme tejto spoločnosti zanechali republiku a - takých chlapov, ako je Pavel a veľa ďalších.

Ďakujem Ti Pavel, ďakujem Vám chlapi.

Predseda OZ, v.r.