Čo dal a čo vzal rok 2020       I. Časť

20.01.2021

... právnemu štátu  na Slovensku.


Vážení priatelia,

po zahliadnutí videa "Získajte najnovšie informácie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o COVID-19.", sme sa rozhodli podeliť sa s Vami o jeho obsah, pretože všetci máme právo na čo najlepšiu informovanosť o tom, čo sa okolo nás deje a či sa to všetko deje aj v súlade s princípmi právneho štátu, o ktorom sú ešte mnohí z nás presvedčení, že Slovensko takým štátom je.


Doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc. patrí k tým, ktorí nám k tejto téme vedia podať najlepší výklad. V podtitule (nájdete na : https://www.youtube.com/watch?v=ufzIp-0VJ-A&t=5158s) kanálu InfoVojna je uvedené. Citujeme:

"Ako názov napovedá, ako občania sme mali začiatkom minulého roka ľudské práva a základné slobody garantované Ústavou SR nielen deklarované, ale štátnymi orgánmi aj dodržiavané. V priebehu minulého roka sa však Slovenská republika vychýlila z osi materiálneho právneho štátu. Stratili sme sa medzi neskutočnými (ne)právnymi predpismi produkovanými vládou SR a hlavným hygienikom.

Dňa 05. januára 2021 bola na infovojne v relácii Dopoludnie s Adrianom odvysielaná relácia, kde boli hosťami doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc., a Mgr. Judita Laššáková (linka).

V relácii boli odprezentované niektoré zmeny právneho poriadku Slovenskej republiky očami ústavných právnikov. Doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc., všetky zmeny spísal a text poskytol na zverejnenie portálu infovojna.sk.

Prajeme príjemné mrazenie po uvedomení si to, čo sa s našim materiálnym právnym štátom za minulý rok stalo." 


Čo dal a čo vzal rok 2020 právnemu štátu 

na Slovensku.

Časť 1.

Pandémia koronavírusu sa stala ústrednou témou nášho života, základnou obavou, ale aj témou na hľadanie riešení. Nemá zmysel prijímať zdravotnícke opatrenia, ktoré nebudú brať do úvahy ekonomiku. Ani ekonomické opatrenia, ktoré chránia rozpočet, zamestnanosť, výrobu, ale povedú k masovým úmrtiam. To však nie je koniec, aj keď v bežnom živote sa tu kladie bodka.

Boj s koronavírusom nie je iba o zdravotníctve a hospodárstve. Rovnako, ako sa dotýka práva právneho štátu. Márne sa bezo zvyšku vyliečime z COVIDu-19 bez zbytočných výdavkov, ak nás obmedzujúce opatrenia zbavia demokracie, pripravia nás o ľudské práva a nechajú nás topiť sa v diktatúre.

Dobré opatrenia sú iba opatrenia, ktoré vytvárajú spravodlivú rovnováhu medzi všetkými dotknutými záujmami. Medzi ekonomikou, ochranou zdravia, demokratickými metódami vládnutia a právnym štátom.

Podľa tohto klasifikačného kritéria sa dá dôjsť k čiastočnému záveru, že na Slovensku niet dobrých opatrení. Pozriem sa na tie, ktoré boli prijaté zo zanedbávaného pohľadu práva a právneho štátu.

K východiskovým pravidlám právneho štátu s povahou Conditio sine qua non, teda nevyhnutnej podmienky, patrí, že nie každý orgán verejnej moci môže konať tak, ako si zmyslí, ani tak sa mu žiada. Ale môže konať výlučne v medziach zverenej právomoci a tú musí uplatňovať spôsobom a za podmienok, keď mu Ústava a zákony dovoľujú konať.

Podstatné udalosti v kocke. Na začiatku bolo Slovo. Presnejšie slovo v médiách o udalostiach spätých s neznámym ochorením šíriacim sa v zahraničí.

Denník N vo víkendovom vydaní z 13. - 15.marca 2020 napísal, citujem: "Taliansko je prvou Európskou krajinou, kde sa pre koronavírus zastavil život." V zápätí došlo na prvé reštriktívne opatrenia, ktoré prijala Vláda SR. Do popredia sa dostala požiadavka zavedenia rýchlo testov, ktoré vláda objednala v počte 16.000 kusov. SME v piatok 13. marca 2020 strana dva. 

"Vláda zatvorila hraničné priechody, okrem tých do Poľska. Zatvorila letiská v Bratislave, Poprade a Košiciach. Zatvorila školy a školské zariadenia na dva týždne. Zaviedla povinnú karanténu pre všetkých ľudí prichádzajúcich zo zahraničia." - citované zo SME.

"Ubehlo desať dní a Ústredný krízový štáb zaviedol relatívne početné opatrenia, ako povinnosť nosiť rúška, rušenie vlakov zadarmo, či vyhradenie hodín na nákupy." - Nový Čas 25. marca 2020. 

Začali sa určovať typy opatrení bez toho, aby bolo zrejmé či im predchádzala vecná a vyčerpávajúca analýza, alebo či sa opatrenia prijímajú improvizovane a živelne.

Pri pohľade zvonka, zo strany ľudí, ktorým sa ukladajú povinnosti, ide o stav, aký sa nemení. Hľadanie riešení sprevádzajú identické otázky a opakujúce sa predstavy o spôsobe, akým ich treba riešiť. 

Premiér Matovič 1. apríla 2020 vyslovil, že chce ešte pred letom urobiť blackout. Úplne zastaviť život na Slovensku. Takmer všetci ľudia, aby boli podľa jeho predstavy boli najmenej tri týždne doma a vo vojenskom režime by fungovalo len zásobovanie a záchranné služby. Zo Slovenska by sa tak podľa premiéra Matoviča podarilo vykoreniť koronavírus, lebo veď práve tak sa koronavírus podarilo vykoreniť z Čínskeho mesta Wu-chan, ktoré bolo takmer dva mesiace uzavreté.

Citujem:" Boli by sme ostrovček nádeje pre celú Európu. Je to taký môj sen. Na Slovensku nič lepšie nemôžeme urobiť." - povedal Matovič o svojom pláne. Zároveň dodal, že na to musí byť celospoločenská zhoda. Hľadať ju chce pomocou prieskumu. Rozhodnutie o tom, či sa Slovensko zastaví má podľa premiéra padnúť do dvoch týždňov. Citované z denníka sme štvrtok dňa 2. apríla 2020 strana 1. Toto vydanie denníka SME je historické nielen kvôli materiálu o premiérovom zámere zavrieť hranice okolo celého štátneho územia Slovenskej republiky, ale aj kvôli viacerým novinárskym príspevkom, ktoré premiéra kritizujú, miestami aj zosmiešňujú za jeho predstavy o boji s koronavírusom."

Ako príklad hodno spomenúť rozsiahly príspevok Michala Havrana na strane desať, v ktorom okrem iného píše, citujem: "Kombinácia povier a túžby po tvrdom režime je jedným z možných scenárov popandemickej éry. Následky psychopatov zostanú aj po pandémii. Budú chcieť zneužiť vírus, aby nám vzali slobodu."

S nesúhlasom s Matovičovým snom o Slovensku, ako ostrovčeku nádeje sa netajili ani parlamentné a koaličné strany, ktoré nesúhlasom zavinili, že k blackoutu v apríli nedošlo. Taký stav dlho nevydržal. Novinári sa naladili na kanál, držať hubu, držať krok. V tichosti, de facto sa otvoril základný problém Covid-ového zákonodarstva, na ktorý v prostredí čerstvo zrodeného mlčania nikto neupozornil. 

Problém znie: Nezvláda vláda právne otázky covid-ového zákonodarstva, alebo zneužíva covid na prijímanie právnych úprav slúžiacich čomusi celkom inému, ako je boj s covid-om?

Nenastolenie otázky je úžasne výhodné. Netreba na ňu hľadať odpoveď, ktorá by mohla byť nepríjemná.

Spracoval/prepísal: Peter Marták

- onedlho zverejníme druhú časť -