Dřevíč

30.05.2021

Máte rádi historii? Vydejte se společně s námi, jen tak virtuálně, na cestu nejen za zajímavou historií a odkazy našich předků, ale podívejme se společně také na naši krásnou přírodu. Pokud chcete udělat také něco pro vlastní zdraví, udělejte si výlet a Váš zážitek bude dokonalý.

Dnes Vás zveme do okresu Rakovník, poblíž obce Kozojedy, kde se nachází kulturní památka Přemyslovské hradiště z 8 - 12 stol. zvané Dřevíč. 

>> Dalibor z Kozojed 

Dřevíč je raně středověké hradiště na severozápadním okraji Středočeského kraje. Nachází se jeden kilometr jihovýchodně od Kozojed v okrese Rakovník. Bylo osídleno už v pravěku, ale vznik opevnění je doložen až v době hradištní. Hradiště je i s barokní kaplí svatého Václava chráněno jako kulturní památka.

>> Dřevíč

Kaple sv. Václava je presbytářem původního barokního kostela z konce 17. století. 

Oltář pochází z období kolem roku 1700. Vnitřek kaple se nachází                v žalostném stavu.

Odtud je to jen kousek k hájovně. 

V letech 1892-1893 byla chrámová loď zbourána a z presbytáře, zakončeného pseudobarokním průčelím, se stala kaple. 

Procházeli jsme lesem, po loukách, cesta vedla kolem osetého pole, kolem pasoucích se stád ovcí, viděli jsme budovat nové ohradníky.

V dálce byla vidět chmelnice, lidé zaváděli chmel na drátky.

Cesta lesem, při zpáteční cestě, byla plná tajemných zákoutí.

Jak sami vidíte, jde skutečně o velmi zajímavou lokalitu, která nám skrývá hodně nádherných historických událostí. Kdo má zájem, může se více dozvědět na stránkách, které níže přikládáme.Věříme, že jsme mnohým udělali radost, že jsme mnohé z Vás inspirovali, že si mnozí z Vás budou chtít udělat vlastní obrázek a své vlastní zážitky a že se o ty zážitky a dojmy s námi podělíte.

Zdroj: vyrez_210300501_web