Honba na čarodejnice

31.08.2021

Dnes Vám prinášame informáciu o sťažnosti, ktorú podalo Ministerstvo zdravotníctva SR na MUDr. Petra Liptáka Slovenskej lekárskej komore.

Milí členovia, priaznivci a sympatizanti,

dnes Vám prinášame informáciu o sťažnosti, ktorú podalo Ministerstvo zdravotníctva SR na MUDr. Petra Liptáka Slovenskej lekárskej komore. 

"HONBA NA ČARODEJNICE" SA STUPŇUJE!

KTO ĎAĽŚÍ Z LEKÁROV, KTORÍ KRITIZUJÚ DILETANTIZMUS TEJTO VLÁDY PRI RIEŠENÍ KORONAKRÍZY V TOMTO ŠTÁTE, BUDE NA RADE?

Dovolila som si na úvod odcitovať známeho lekára MUDr. Michala Pijáka, lekára s viac ako 40 ročnou praxou, s atestáciou z vnútorného lekárstva, reumatológie, klinickej imunológie a alergológie, hepatológie a posudkového lekárstva, ktorý takto výstižne okomentoval sťažnosť, ktorú podalo Ministerstvo zdravotníctva SR na MUDr. Petra Liptáka, praktického lekára, ktorý si dovolí nezdieľať rovnaké názory na postupy prevencie a liečby covidu ako odporúča Ministerstvo zdravotníctva SR a hlavne hlavný hygienik.

Tento praktický lekár si dovoľuje v demokratickej spoločnosti, kde platí sloboda slova a prejavu prezentovať svoje názory aj verejne, čo je pre našu vrchnosť už naozaj vrchol arogancie a drzosti a preto sa rozhodli opäť MUDr. Petra Liptáka pranierovať.

Oficiálnym dôvodom sťažnosti majú byť jeho výroky týkajúce sa pandémie nového koronavírusu. Rezort zdravotníctva o tom v piatok informoval na sociálnej sieti.

Rezort zdôraznil, že povolanie lekára si zasluhuje vysokú mieru spoločenského uznania a rešpektu, ale tiež so sebou nesie aj veľkú mieru zodpovednosti, nielen v ambulancii, ale aj vo verejnom živote.

K tomuto treba doplniť, že presne toto sú kritéria, ktoré MUDr. Peter Lipták spĺňa, je rešpektovaným a uznávaným lekárom s viac ako 30 ročnou praxou, je zodpovedný a oddaný svojim pacientom ako aj Hippokratovej prísahe. Väčšina jeho pacientov, ale aj ľudí, ktorí ho poznajú to veľmi dobre vie a vedia aj to, že to je lekár telom a dušou. Pacient u neho vždy bol a aj je na prvom mieste.

Na úvod treba ešte pripomenúť, že ani jeden pacient MUDr. Petra Liptáka nebol počas prvej, aj druhej vlny koronavírusu odmietnutý na vyšetrenie, ani nebol vyšetrovaný cez telefón alebo cez okno, ako to praktizovalo mnoho lekárov. Naopak MUDr. Peter Lipták poskytoval zdravotnú starostlivosť aj tým, ktorí nie sú jeho pacienti a obrátili sa na neho s prosbou o pomoc. Nikoho, komu vedel pomôcť neodmietol.

Nuž, ale diktátori tejto novej demokracie chcú zachraňovať všetko a každého a to bez ohľadu na jeho vôľu a spôsobom, ktorý oni určili za jediný správny. Rozhodli sa páchať dobro za každú cenu, aj za cenu celospoločenskej škodlivosti, aj za cenu poškodzovania dobrého mena a cti tým, ktorí sú pre spoločnosť užitočnejší, ako samotní politici. Stačí im na to moc.

Neuvedomujú si, že ľudia nie sú slepí, ani hlúpi. Neuvedomujú si, že človek je tvor zvedavý a zvedavosť, pokiaľ nie je lenivý, ho núti hľadať, pátrať, skúmať, overovať si fakty a takých nás je našťastie čoraz viac. A dokonca vieme aj rozlišovať. Vidíme kto bráni náš záujem a kto iba kydá špinu na každého a všetko čo nie je v súlade s kovid agendou.

Takže to, čo tvrdia lekári ako MUDr. Peter Lipták, Prof. Hrušovský, MUDr. Lakota, MUDr. Piják, MUDr. Bukovnský, MUDr. Čičala, MUDr. Janco, MUDr. Jancová, MUDr. J. Mesík, a mnohí ďalší slovenskí, ale aj zahraniční lekári a vedecké kapacity ako napríklad Prof. Luc Montagnier, nositeľ Nobelovej ceny, Prof. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. DSc., Prof. Žaloudík, Dr. Roger Hodkinson, Dr. Stefan Lanka, Dr. Vladimir Zelenko, Dr. J. Ruby, Dr. Judy A. Mickovits, Dr. David Martin, Dr. Sherry Tempenny, Dr. Michael Yeadon, Dr. McCullough, Dr. Sucharid Bhakdi, Dr. Vanesa Schmidt, Karen Kingston, Dr. Astrid Stuckleberger, Dr. Stephen D. Hauck, Dr. Richard M. Fleming, Dr. Janci Chunn Lindsayová, PhD,.... o tomto koronašialenstve nie sú pre širokú verejnosť nové informácie a to aj napriek tomu, že všetky médiá hlavného prúdu, vrátane verejnoprávnych, názory a odborné vyjadrenia týchto svetovo uznávaných odborníkov nezverejňujú a tých, ktorí čerpajú z ich poznatkov, informácií a odporúčaní nazývajú konšpirátormi.

Zaujímalo by ma napríklad stanovisko ministra zdravotníctva Lengvarského, alebo prof. Krčméryho, či vedca Čekana alebo Jarčušku, alebo odborníka Visolajského, či odborníka Sabaku čo si myslia o vyjadreniach francúzskeho virológa a nositeľa Nobelovej ceny Prof. Luc Montagniera, ktorý nazval hromadné očkovanie proti koronavírusu počas pandémie za "nepredstaviteľné" a za historický omyl, ktorý "vytvára varianty" a vedie k úmrtiam z ochorenia.

"Je to obrovská chyba, však? Tak vedecký, ako aj medicínsky omyl. Neakceptovateľná chyba," povedal nedávno Prof. Montagnier v rozhovore preloženom a publikovanom americkou nadáciou RAIR.

"Učebnice dejín to dokážu, lebo varianty vytvára vakcinácia."

Okrem toho je tu ešte ďalší problém a mnohí epidemiológovia o ňom vedia. Je známy ako "na protilátkach závislé zosilnenie".

"Napriek tomu, že o tomto probléme vedia, sú ticho," uvádza Prof. Montagnier.

"Práve protilátky, vytvárané vírusom, umožňujú infekcii zosilnieť," povedal v rozhovore s Pierrom Barnériasom z Hold-Up Media začiatkom toho mesiaca.

Podá slovenské Ministerstvo zdravotníctva za tieto tvrdenia sťažnosť aj na Prof. Luc Montagniera...?

Pripájame veľmi zaujímavý rozhovor s Dr. Astrid Stuckleberger, docentkou medicíny, odborníčkou na medzinárodné zdravie, vedu a výskum a mnohé motodológie v oblasti medicíny a etiky, expertkou WHO v oblasti pandémií, ktorá podala otvorené a vážne svedectvo o korona pandémi. Viac vo videu tu:

https://rumble.com/vko9ik-planta-v-lockdowne-astrid-stuckelberger-interview.html?fbclid=IwAR1z3Z5SHJx_nv7MSW8YS5-vaD9uK8UDerdQ6REHgTKbm8iFU-wLBIggV4I


A ako asi zareaguje ministerstvo zdravotníctva pod vedením brigádneho generála Lengvarského a jeho poradcovia Krčméry, Visolajský, Sabaka a spol. na svedectvo odborníčky WHO v oblasti pandémií Dr. Astrid Stuckleberger? Na ňu tiež podajú sťažnosť?

Pripájame aj diskusiu s MUDr. Alenou Jancovou, pediatričou a JUDr. Maricou Pirošíkovou o očkovaní detí, aj ostatnej populácie a o sťažnostiach vo veci zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov podaných na Medzinárodný trestný súd v Haagu. Celú diskusiu si môžete pozrieť tu:

https://www.youtube.com/watch?v=RIAKQcKi7jQ

V tejto diskusii odzneli tiež zaujímavé názory a veľmi vážne informácie, ktoré sa nezlučujú s názormi ministra zdravotníctva, vlády a jej odborných poradcov, tak čo pôjde sťažnosť zo strany MZ SR aj na MUDr. Alenu Jancovú a JUDr. Maricu Pirošíkovú?

A vedia vôbec títo odborníci, vrátane ministra zdravotníctva, že slovenskí právnici poslali do Haagu sťažnosť na vakcíny, ktoré na základe zistených informácií berú ako biologickú zbraň?

Eva Štenclová, Pravda 26.08.2021 05:50:

"Slovenskí advokáti podali na Medzinárodný trestný súd v Haagu sťažnosť vo veci zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov. Stalo sa tak v súvislosti s masovým testovaním a podávaním vakcín proti koronavírusu. Žiadajú okamžité zastavenie ich používania".

Viac v článku tu:

https://spravy.pravda.sk/.../598696-pravnici-poslali-do.../


Varovanie vedca Dr. Michaela Yeadona, bývalého viceprezidenta spoločnosti Pfizer, hlavného vedca pre alergické a respiračné ochorenia je tiež veľmi dôležitá informácia, ktorá by mala rezonovať médiami na celom svete. Môžete si ho prečítať tu:

https://www.badatel.net/byvaly-vedec-pfizeru-varuje-ze-vlady-a-farma-firmy-budu-klamat-a-zotrocovat-az-kym-vas-nevyhubia/?fbclid=IwAR1VL9OpRcvJBG4M2npLHjDpaB5OCVjuZMgCAKrShStltLeLxZK7Q68NH9w


Kto vie ako zareagujú odborníci z MZ SR na vyjadrenia bývalého viceprezidenta Pfizeru Dr. Michaela Yeadona na očkovanie?

Dr. Roger Hodkinson je vzdelaním patológ, s množstvom vedomostí o infekčných chorobách, virológii a na dôkazoch založenej medicíne.Vzdelával sa na Cambridgeskej univerzite a Lekárskej fakulte University College Hospital v Londýne, v roku 1970 sa potom presťahoval do Kanady a študoval na Univerzite Britská Kolumbia. Všeobecne známym sa stal svojím prejavom v mestskej rade Edmontonu 13. novembra minulého roku, na margo jej hlasovania o predĺžení nariadení o povinnom nosení rúšok, keď povedal, že reakcia na Covid je "ten najväčší hoax páchaný na nič netušiacej verejnosti".

A teraz, napriek tomu, že vakcíny opisuje ako "neuveriteľné bystré teórie", vydal Dr. Hodkinson ďalšie ohnivé vyhlásenie, volajúc po zastavení očkovania, aby mohli byť vykonané ďalšie zisťovania.

"Vakcíny by mohli spôsobiť hromadnú mužskú neplodnosť, Anthony Fauci je chodiaca mŕtvola , pri prešetrovaní pandémie bude priekopami tiecť krv a kvôli ich vyslovenému idiotstvu budú reputácie roztrhané na franforce".

Toto je len zopár citácií z pomerne dlhého interview s Dr. Rogerom Hodkinsonom.

Viac si môžete prečítať v pripojenom článku tu:

https://www.badatel.net/dr-roger-hodkinson-po-tomto-sialenstve-mnohi-pridu-o-reputacie-a-priekopami-potecie-krv/?fbclid=IwAR0CVgiOeRkgnefS5i4hNJiBH9QraBUCd3m5DpxnzSlHaFmPqG1DcW8kVb0

Takže Dr. Hodkinson, uznávaný kariérny patológ, podľa MZ SR ďalší konšpirátor, bludár, antivaxer...? Niečo ako MUDr. Peter Lipták...? Aj Vám sa zdá, že je tých konšpirátorov z oblasti vedy a medicíny akosi priveľa? Viete o nich Vy, ja, akurát tie médiá sú akosi stále pozadu. To bude asi tým, že teraz sú zamestnané vakcinačnou lotériou, popri ktorej sa nemajú čas zaoberať nejakými (bez)významnými osobnosťami vedy a výskumu v oblasti medicíny, ktorí majú pre nás vážne posolstvá a odkazy, len tie si žiaľ musíme vyhľadávať samy.

Alarmujúca štúdia Dr. Sherii Tenpenny, ktorej záver je, že aj keby covid vakcinácia okamžite skončila, zomrie na jej následky 1 miliarda ľudí stojí tiež za pozornosť. Pripájame Vám jej výsledky tu:

https://cz24.news/alarmujici-studie-dr-sherri-tenpenny-i-kdyby-covid-vakcinace-okamzite-skoncily-zemre-miliarda-lidi/?fbclid=IwAR0E1t2ZD0XwS1rTW3UnrWsxT2qIIkgFsG9WKXuProna0C4luDYoISVRDDA

Vo verejnom komentári pre CDC molekulárna biológička a odborníčka na toxikológiu Dr. Janci Chunn Lindsay, Ph.D., vyzvala na okamžité zastavenie výroby a distribúcie vakcín proti covidu. Doktorka Lindsayová s odvolaním sa na preukázateľné problémy s plodnosťou u očkovaných, obavy zo zrážania krvi (koagulopatia) a znižovaním imunity vysvetlila výboru vedecké dôkazy, ktoré ukazujú, že vakcíny proti koronavírusu nie sú bezpečné.

https://www.badatel.net/uznavana-toxikologicka-vola-po-okamzitom-zastaveni-ockovania-proti-covidu/

Vie vôbec niekto zo slovenských odborníkov na kovid o týchto závažných skutočnostiach, na ktoré naprieč celým svetom upozorňujú mnohí vedci? Ak nie, tak sa pýtam ako je to možné?! A ak áno, tak sa pýtam, ako je možné, že o tom neinformujú širokú slovenskú verejnosť a ako je možné, že neprijímajú adekvátne opatrenia na ochranu zdravia a životov slovenských občanov?!

A rovnaké alebo podobné názory na korona pandémiu ako mnohí lekári, vrátane MUDr. Petra Liptáka má aj český onkológ, chirurg, senátor, Prof. MUDr. Jan Žaloudík.

"Covidový bizár pokračuje. Není důležité jaká opatření se dělají, o medicínu tu nejde".

Celý, veľmi zaujímavý rozhovor si môžete pozrieť tu:

https://www.youtube.com/watch?v=Ub8vgdQbKbU  

Hmm, že by ďalší diletant medicíny, konšpirátor ..?

Rozhovor expertov z tímu Dr. Fuellmicha s Dr. Davidom E. Martinom, ktorý odhaľuje ako bola kovid pandémia naplánovaná a ako kovid vakícny nie sú vakcínami. Celý rozhovor si môžete pozrieť tu:

https://otevrisvoumysl.cz/dr-david-martin-reiner-fuellmich-zadny-novy-koronavirus-a-varianty-tu-nejsou-exkluzivni-rozhovor/?fbclid=IwAR0L80lR8xKHZkLDGuEfgCmciuqV5-BPCI2Emfsq_3GZREocwXOAF148tFg


V súvislosti s rozhovorom Dr. D. E. Martina a právnika Dr. Fuellmicha, ktorý spolu so svojim tímom právnikov a odborníkov vypočul už viac ako 10 000 odborníkov - vedcov z oblasti medicíny, lekárov, biológov, virológov, sa natíska otázka, či nie je načase aby sa občania pýtali svojich splnomocnených zástupcov, ako to je naozaj s korona pandémiou a kto ju riadi?

Šokujúce informácie a svedectvá Dr. D. E. Martina a mnohých ďalších odborníkov z celého sveta, ktorými tento tím právnikov disponuje a ktoré sú súčasťou žalôb podaných na medzinárodných súdoch potvrdzujú, že všetko týkajúce sa korona pandémie je jeden obrovský podvod na ľuďoch a že experimentálne vakcíny nie sú bezpečné.

Je najvyšší čas aby o týchto závažných skutočnostiach informovali verejnosť aj naše verejnoprávne médiá. Počuli ste aspoň v médiách informáciu aké parametre sú predpísané pre vyhlásenie pandémie? Že pandémia sa vyhlasuje pri výskyte 1 600 prípadov infikovaných symptomatických, teda chorých pacientov na 100 000 obyvateľov, čiže na 1 000 000 obyvateľov by to muselo byť 16 000 infikovaných symptomatických, teda chorých pacientov týždenne? Ak by si verejnoprávne médiá plnili svoje povinnosti, tak široká verejnosť by už dávno vedela, že žiadna zdravotná pandémia, na Slovensku, ani vo svete nebola a nie je. Že neboli preplnené nemocnice, že nekolabovali zdravotnícke zariadenia, že sa niekto za peniaze daňových poplatníkov hral a stále hrá s číslami, ktoré znesú všetko. A mnohí by pochopili, že jednu veľkú pandémiu tu predsa len máme a to pandémiu strachu, moci, nevedomosti a lží.

Bohužiaľ dožili sme sa čudných časov. Zdá sa, že našim médiám je v propagovaní tých správnych informácií a myšlienok bližšia idea, ktorú aplikoval počas 2. svetovej vojny Adolf Hitler, ako poskytovanie objektívnych a pravdivých skutočností.

"Každá propaganda musí byť populárna na takom intelektuálnomstupni, aby jej aj najhlúpejší z tých, voči ktorým je nasmerovaná, porozumeli... Cez jej šikovné a ustavičné aplikovanie, ľudia môžu vidieť raj ako peklo a naopak - najhorší spôsob života môžu považovať na raj". (Adolf Hitler) Zdroj: Wikicitáty

Z vyššie pripojených článkov a videí zo Slovenska, aj zo zahraničia jednoznačne vyplýva, že mnohé tvrdenia MUDr. Petra Liptáka a jeho postoj k postupom a liečbe covidu, za ktoré na neho podalo MZ SR sťažnosť, čerpal z týchto a mnohých iných zdrojov. Verím, že vedenie SLK disponuje týmito informáciami tiež a túto skutočnosť zohľadní pri vyhodnocovaní sťažnosti na MUDr. Petra Liptáka.

Verím, že raz sa všetky tieto a aj mnohé ďalšie informácie o korona pandémii dostanú tam, kam patria, do verejnoprávnych médií a ku všetkým občanom, nie len k tým, ktorí pátrajú po pravde sami.

Ale späť k MUDr. Liptákovi. Som presvedčená, že každý jeho pacient sa v prípade potreby za neho postaví tak, ako to bolo aj pred pár rokmi, keď sa ho prostredníctvom jednej súkromnej televízie snažili zdiskreditovať celkom dobre zostrihanou reportážou, ktorou sa z neho snažili urobiť úplatného lekára.

Z tejto nevydarenej frašky paradoxne stále ťažia rôzni trollovia a hejtery, dokonca aj oficiálna stránka PZ SR na sociálnej sieti fb si dovolila v nedávnej minulosti na túto skutočnosť upriamiť pozornosť a vyvolať tak nenávistnú diskusiu proti MUDr. Petrovi Liptákovi. Paradoxne práve PZ SR je (mala by byť) inštitúcia, ktorá chráni práva všetkých občanov SR a sú to práve zložky PZ SR, ktoré by mali v tejto súvislosti verejnosť upozorniť na nepravdivé informácie, nakoľko tento trestný čin nebol MUDr. Petrovi Liptákovi nikdy dokázaný a trestné oznámenie, ktoré na neho podalo trio Lipšic, Matovič a Galko bolo uzatvorené v prospech MUDr. Petra Liptáka a preto sa dokonca jedná o podozrenie z páchania trestného činu ohovárania a poškodzovania dobrého mena!

Každý kto MUDr. Petra Liptáka pozná, každý jeho pacient vie, že to ani inak dopadnúť nemohlo.

Ak by bol MUDr. Peter Lipták bohatý a mohol si dovoliť platiť právnikov, tak by určite vysúdil slušný balík na odškodnom za poškodzovanie svojho mena a ohováranie od mnohých, ktorí si radi do neho pri každej príležitosti "kopnú".

Prečo sa ho vlastne snažili zdiskreditovať?

To sa môžete dočítať aj v pripojenom krátkom článku od Daga Daniša z roku 2015:

https://komentare.hnonline.sk/komentare-hn/583460-dag-danis-markiza-naletela-smeru?fbclid=IwAR3gzJVaSAjZkj_OEXeeRsyU8uu6Qeyd9_wLFKN9PWZqawk4DfB222-5hPIA tu je rozuzlenie kauzy údajného brania úplatkov:

Vyšetrovatelia po 5 mesiacoch vyšetrovania zistili, že "skutok sa nestal".

Agentúra SITA 23.6.2015 vo svojej správe uviedla:

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry sa stotožnil s rozhodnutím vyšetrovateľa, ktorý trestné stíhanie vedené vo veci týkajúce sa podozrenia zo spáchania zločinu prijímania úplatku a prečinu podplácania zastavil. Rozhodnutie prokurátora potvrdila hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová. Hovorkyňa zdôraznila, že je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý bolo vedené trestné konanie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 16. júna. Tökölyová dodala, že sa preverovali vyjadrenia lekára v médiách k možnému prijímaniu úplatkov v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. "Napriek masívnej medializácii prípadu žiadny z pacientov tohto lekára neoznámil orgánom činným v trestnom konaní možnú korupčnú trestnú činnosť v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a rovnako orgánmi činnými v trestnom konaní nebola zistená žiadna osoba, ktorá mala poskytnúť úplatok," zdôraznila. Rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní vníma Peter Lipták ako "uľahčenie". Pozícia svedka, ktorému kontrolovali údaje v počítačoch a ktorého pacientov vyšetrovala polícia, bola zaťažujúca, zdôraznil v reakcii. Toto rozhodnutie podľa neho ukázalo, že "na Slovensku sa nikto nemusí báť dať dar a prijímať dar. Forma dofinacovania chodu ambulancie pomocou darov je v súlade so zákonom" uzavrel Lipták.

A ako píše Dag Daniš a mnohí si to tiež myslia, že MUDr. Peter Lipták je čudný, tak asi na tom naozaj niečo bude. Veď poznáte lekára, ktorý bude do 90 rokov splácať hypotéku a dlhy na rekonštrukciu ambulancie a že takmer všetky príjmy, ktoré má investuje do vybavenia a chodu ambulancie, čiže pre svojich pacientov? Poznáte lekára, ktorý má 20 ročné auto a do práce chodí MHD? Poznáte lekára, ktorý po ordinačných hodinách v ambulancii nejde domov, ale ešte ide na obhliadku pacientov v domácnosti alebo ambulovať do DSS? Nie? Tak potom treba uznať, že MUDr. Peter Lipták je naozaj čudný.

A to ešte verejnosť ani netuší, že tento pre mnohých bezvýznamný a čudný lekár MUDr. Peter Lipták v minulosti vyhral súdny spor so zdravotnou poisťovňou Dôvera, čiže s Pentou a to bez právneho zastupovania. Obhajoval sa sám, pretože právnika si dovoliť nemohol, áno dobre čítate, obhajoval sa sám, pretože si nemohol dovoliť právnika. A vyhral. Dokonca aj odvolací súd ho oslobodil. A viete čo bolo predmetom sporu? Zdravotná poisťovňa Dôvera ho obvinila, že jej v jednom článku, v ktorom písal o tom, že kríza zdravotníctva je krízou jeho financovania, poškodil dobré meno, pretože písal o tom, že okráda svojich poistencov.

Takže MUDr. Peter Lipták je nie len dobrý lekár, čestný a verný prísahe a svojmu poslaniu pomáhať pacientom, ale je aj bojovník za práva pacientov všeobecne a to sa jednoducho nenosí. Od lekárov je dnes viac, ako inokedy očakávaná poslušnosť, tá má prednosť pred všetkým, pred odbornosťou, oddanosťou, Hippokratovou prísahou, aj pred pravdou.

"ČÍM VIAC SA SPOLOČNOSŤ VZĎAĽUJE OD PRAVDY, TÝM VIAC NENÁVIDÍ TÝCH, KTORÍ JU HOVORIA".

Gorge Orwell.

Členovia a sympatizanti nášho Občianskeho združenia si lekárov akým je aj MUDr. Peter Lipták vážia a preto jemu, aj všetkým lekárom, pre ktorých je na prvom mieste pacient, ktorým Hippokratova prísaha zrástla so srdcom a ich náročná a zodpovedná práca služby pacientovi je pre nich poslaním, vyjadrujú plnú podporu.

Odkaz na sťažnosť na MUDr. Petra Liptáka:

https://www.ta3.com/clanok/210297/rezort-poda-staznost-na-lekara-petra-liptaka-dovodom-su-jeho-vyroky-o-pandemii?fbclid=IwAR04oQCrMY1C7s_HPDRNjnsV9hikdNK0CCUMYwITgoWvqNrE0vYRVfIxb4k


Celý text sťažnosti MZ SR uverejnená na oficiálnej fb stránke:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

27. augusta o 12:06

PODÁVAME SŤAŽNOSŤ SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KOMORE NA KONANIE JEJ ČLENA LEKÁRA PETRA LIPTÁKA

Povolanie lekára si právom zasluhuje vysokú mieru spoločenského uznania a rešpektu. Zároveň povolanie lekára so sebou nesie aj veľkú mieru zodpovednosti nielen v ambulancii, ale aj vo verejnom živote. Slovo lekára má prirodzene veľký vplyv na verejnosť. Preto je nebezpečné, ak lekár spochybňuje vedecky dokázané fakty, nabáda na porušovanie právnych predpisov a zľahčuje vážnosť a priebeh ochorenia.

Lekár Peter Lipták opakovane šíri nepravdivé a zavádzajúce informácie o chorobe Covid-19, bagatelizuje závažnosť tohto ochorenia, nabáda k nenoseniu rúšok, k nedodržiavaniu platných opatrení a pravidelne šíri dezinformácie o očkovaní proti Covidu. Od očkovania odrádzal aj seniorov v domove seniorov Archa, ktorí patria medzi skupiny najviac ohrozené koronavírusom.

Peter Lipták tiež vystupoval bez rúška na verejných zhromaždeniach v čase, kedy tým porušoval aktuálne platné nariadenia.

Slovenská lekárska komora môže posúdiť konanie a verejné účinkovanie svojich členov a v prípade porušenia Etického kódexu má právo vyvodiť voči svojmu členovi zodpovednosť.

Predbežné vyjadrenie SLK k sťažnosti na MUDr. Petra Liptáka pripájame tu:

https://lekom.sk/vyjadrenia-slk


Naše OZ vyjadruje svoju podporu nielen MUDr. Petrovi Liptákovi, ale každému lekárovi, ktorý ctí a rešpektuje Hippokratovu prísahu.

Zdroj: vyrez_21083101_web