Jeden za všetkých a všetci za deti.

22.06.2021

Každý sám za seba, ALEBO Jeden za všetkých a všetci za deti?

Vážení členovia, priaznivci, aj všetci ostatní, pre ktorých téma očkovania nie je ľahostajná, naopak, v záujme svojho zdravia a zdravia svojich rodičov a detí jej venujú takmer všetku svoju pozornosť a voľný čas.

V našom OZ VyReZ sa snažíme pomáhať ľuďom hľadať pravdu o covide, o vakcínach, o očkovaní, aby sa vedeli správne rozhodovať a hlavne, aby mohli chrániť svoje deti, ktoré na Slovensku už dokonca začali očkovať výjazdové skupiny za pomoci samaritánov pod záštitou Ministerstva zdravotníctva a so súhlasom Ministerstva školstva. Zatiaľ len na stredných školách a na báze dobrovoľnosti - zatiaľ. Ale dnes už vieme, že všetko, čo bolo ešte pred pár mesiacmi považované za hoax je dnes realitou. Na Slovensku počnúc testovaním na jeseň 2020, ktoré malo byť len jednorazové, po ňom malo prísť uvoľnenie opatrení a návrat k normálnemu životu cez očkovanie dospelých, až po očkovanie detí. Všetci, ktorí hovorili v lete pred rokom o očkovaní boli považovaní za konšpirátorov a hoaxerov.

Mimoriadne vysielanie ThDr. René Baláka PhD k výjazdovému očkovaniu stredoškolákov:

https://www.youtube.com/watch?v=D4hWbgaYtaY

Naši zanietení politici sa už ani netaja tým, že pre ich nespokojnosť s nízkou účasťou na očkovacom experimente zvažujú od jesene povinné očkovanie, zatiaľ len pre určité skupiny. Predpokladáme, že sa im aj napriek masívnej, nákladnej až pod kožu lezúcej propagande očkovania, ktorá nás masíruje na každom kroku, nedarí plniť sľuby, resp. pokyny, ktorými sa zaviazali organizátorom celej tejto pandemickej pyramídovej hry a preto musia pritvrdiť. A aj pritvrdia, ak si to teda necháme. Teraz bude najviac záležať na rodičoch, ktorí budú musieť ochrániť svoje deti. Vyzerá to tak, že po krátkom letnom oddychu, či výdychu, nás čaká opäť búrlivá a neistá jeseň a preto sa musíme na ňu dostatočne pripraviť, pretože ide naozaj o veľa, o naše zdravie a životy a život našich detí.

Kľudne sa na jeseň môže stať to, čo sa dnes deje v Kanade a to, že deti od 12 rokov lákajú na očkovanie za zmrzlinu a to bez súhlasu rodičov, ktorým dokonca policajným kordónom zakázali vstup do budovy, kde ich deti očkovali.

https://akw.sk/covid-19/caka-aj-nas-to-co-deti-v-kanade/


A toto sa deje aj napriek tomu, že Rada Európy (CoE), popredná európska a svetová organizácia pre ľudské práva, ktorá riadi Európsky súd pre ľudské práva rozhodla 27. januára 2021 svojím hlasovaním v rezolúcii č.2361 (2021) o zákaze ustanovenia povinnosti očkovania členským štátom vrátane SR.

Bolo odhlasované nové uznesenie Rady Európy, ktoré zakazuje štátom povinné očkovanie proti vírusu. Samotný fakt, že odmietnete očkovanie sa nesmie použiť na diskrimináciu pracovníkov, alebo kohokoľvek, kto nie je očkovaný!

CoE rozhodla, že očkovanie NIE JE povinné a na nikoho nesmie byť vyvíjaný politický, spoločenský ani iný tlak, aby sa nechal zaočkovať, ak si to neželá urobiť sám.

Nikto nesmie byť diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám, alebo preto, že nechce byť očkovaný.

Členské štáty musia zabezpečiť, aby občania boli informovaní o tom, že očkovanie NIE JE povinné a že na nikoho nesmie byť vyvíjaný politický, spoločenský, mediálny, alebo iný tlak, aby bol očkovaný, ak si to neželá.

(CoE), rezolúcii č.2361 (2021)

A nie, neprehliadli ste to v mainstreimových médiách, tie túto dôležitú informáciu vôbec nezverejnili, resp. ak, tak len veľmi nenápadne aj keď táto informácia by mala byť súčasťou masívnej propagácie očkovania.

Ale väčšina z nás veľmi dobre vie, že úlohou štandardných médií je kĺzať sa po povrchu, odpútavať pozornosť rôznymi dielčími fragmentmi kauzičiek, figúrok a marionet, kto bude hrať akú úlohu na politickej scéne. Hlavnou úlohou médií je programovanie nevedomia verejnosti a izolovanie a trieštenie súvislosti.

Rozhovor s MUDr. Jurajom Mesíkom, analytikom globálnych trendov v TA3 o tom, či smerujeme k novému lockdownu, ale aj o očkovaní a štátnej karanténe:

https://www.ta3.com/relacia/21000/smerujeme-k-novemu-lockdownu

Pokiaľ sa rozhodne dospelý, priemerne inteligentný človek dať zaočkovať experimentálnou génovou terapiou, je to jeho slobodné rozhodnutie, jeho voľba. Pokiaľ však ide o deti, tak jednoznačne musia prebrať zodpovednosť rodičia. Je teda na nich, aby si o týchto vakcínach, alebo skôr génovej terapii získali čo najviac pravdivých informácií a podľa nich potom konali. 

Zvlášť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti deťom by si mali všetci lekári uvedomiť, ktorí sa pokúsia vpraviť neznámu látku, ktorá sa nesprávne nazýva vakcína proti covidu deťom do tela, že môžu porušiť Hippokratovu prísahu. Už dnes je totiž známa početnosť vážnych vedľajších účinkov týchto látok vrátane smrti. Podaním tejto látky do tela pacienta lekár porušuje okrem iných častí Hippokratovej prísahy tú, ktorá hovorí že:

Spôsob svojho života zasvätím podľa vlastných síl a svedomia úžitku chorých a budem ich ochraňovať pred každou krivdou a bezprávím.

Ani prosbami sa nedám prinútiť na podanie smrtiaceho lieku, ani sám nikdy na to nedám podnet.

A čo hovoria právnici?:

"Prísahu a zodpovednosť lekára nemožno obmedziť žiadnym vyhlásením, žiadnym naoko informovaným súhlasom ani zmluvným vzťahom s pacientom."

"Rôzne neidentické očkovacie centrá dnes z hľadiska zodpovednosti fungujú na princípe rozpustenej zodpovednosti medzi viacero naoko nezávislých článkov tak, aby sa žiaden z článkov spolupracujúcich na príprave a podaní látky nemusel cítiť priamo zodpovedný. Možná paralela by mohla byť napríklad takáto. Pri poprave čatou strelcov mal vždy jeden strelec z psychologických dôvodov založený slepý náboj. V ambulancii to však bude iné. A pôjde o deti. Právnici, pripravte sa, v hre sú licencie lekárov, ktorí sa spreneveria svojmu poslaniu a povolaniu".

Ako sme sa mali možnosť dočítať v článku Prof. Dr. Promerantza, ktorý vyšiel na Jeffersonovej univerzite vo Philadelphii (Pensylvánia): "Discovery Show Human Cells can Weite RNA sequences into DNA" (Objav ukazuje, že ľudské buňky môžu zapísať RNA sekvencie do ľudskej DNA). Tento výskum pre slovenských občanov zhodnotil MUDr. Ján Lakota, CSc., člen Odbornej komisie, ktorú vytvorila odborná verejnosť z radov lekárov a právnikov, ktorá vyzýva všetkých občanov, u ktorých sa prejavili nepriaznivé zdravotné komplikácie po očkovaní na ochorenie covid, alebo u ich rodinných príslušníkov, prípadne im zomrel po očkovaní príbuzný, aby sa ozvali na email: ockovanie@odbornakomisia.sk alebo na email: radoslav.cicala@gmail.com

Táto Odborná komisia zhromažďuje dôkazy, aby sa predišlo ďalším vynucovaným či povinným očkovaniam. Zároveň získava dôkazy na žaloby proti lekárom a zdravotnému personálu, ktorí tieto úkony bez preskúmania stavu očkovanej osoby vykonali. Následne spracuje podnet a právnici budú občanov zastupovať pri podávaní žalôb zdarma.

Členovia komisie prosia všetkých ľudí, aby túto informáciu zdieľali medzi svojich príbuzných, kamarátov, známych, či susedov.

https://odbornakomisia.sk/

https://odbornakomisia.sk/covid-19/vazeni-rodicia-toto-si-musite-precitat/

Ako sa vo svojom stanovisku vyjadril MUDr. Ján Lakota, CSc. z uvedených zistených skutočností o mRNA vakcínach jednoznačne vyplýva, že tieto bez akýchkoľvek pochýb obsahujú enzým, ktorý je schopný prepísať RNA do DNA. A očkovanie ľudí mRNA vakcínami proti covidu je potrebné okamžite zastaviť. Nebezpečenstvo zabudovania proteínu do ľudského genómu je vo svetle súčasných vedeckých poznatkov reálne a vysoké.

Viac sa dočítate na:

https://akw.sk/covid-19/velky-problem-rna-sa-prepisuje-do-dna/

https://www.jefferson.edu/about/news-and-events/2021/6/discovery-shows-human-cells-can-write-rna-sequences-to-dna.html

Téme očkovania a očkovaniu detí sa venovala (22.6.2021) diskusia na www.televiziaslovan.sk , ktorej sa zúčastnili členovia spomínanej Odbornej komisie MUDr. Ján Lakota, CSc., ThDr. René Balák, PhD, PharmDr. Veronika Cagáňová a JUDr. Peter Weis. Okrem iného sa v tejto diskusnej relácií diváci dozvedeli veľa o biomedicínskych a biochemických rizikách vakcín, o klinických skúškach vakcín a liekov, o etických zásadách, ľudských právach aj medzinárodných dohodách, ktoré sú v súčasnosti platné a nedodržiavajú sa.

Našťastie je veľa lekárov, ktorí sa nespreneverili svojmu poslaniu pomoci pacientom a Hippokratovej prísahe a stále ich pribúda. Jedným z tých, ktorí od začiatku odhalili pôvod a hlavne dôvod pandémie covid - 19 je Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, špecialista na mikrobiológiu a epidemiológiu infekcií, ktorý má za sebou viac ako 300 odborných publikácií z oblasti imunológie, bakteriológie, virológie a kadiovaskulárnych chorôb. Okrem mnohých iných ocenení je nositeľom Rádu za zásluhy štátu Porýnie - Falc. Pán profesor Sucharit, ktorý je v porovnaní s mnohými tzv. odborníkmi hlavného prúdu, ktorých vidíme a počujeme denne v mainstreamových médiách naozaj svetová kapacita vo svete medicíny, vedy a výskumu vyzýva rodičov, aby nedali zaočkovať svoje deti.

Hovorí, že táto injekcia má v našom imunitnom systéme vyvolať explóziu a zdolať vírus. "Vždy sme mali veľké obavy, že táto explózia spustí reťazové reakcie vedúce k tvorbe krvných zrazenín v našich cievach. Krvné zrazeniny, ktoré nikto nevidí, ale cíti ich. Zrazeniny vytvorené v mozgu môžu viesť k silným bolestiam hlavy, nevoľnosti, zvracaniu a následnému ochrnutiu. A k celej rade nepriaznivých vedľajších účinkov, ktoré ľudia hlásia. Ako sa to dá zistiť? Existujú takzvané D-dimery, pokiaľ sa ich hladina v našej krvi zvýši, je to dôkaz, že došlo k tvorbe krvných zrazenín v našich cievach.

Veľká skupina nemeckých lekárov robila test, merali hladinu D-dimerov v krvi pacientov pred očkovaním a niekoľko dní po očkovaní bez ohľadu na to, či vykazovali nejaké príznaky. A výsledok bol, že tvorba krvných zrazenín v cievach očkovaných pacientov je veľmi bežná záležitosť. A to pri všetkých druhoch vakcín proti ochoreniu covid. To znamená, že ak sa dospelý človek aj po zistení týchto závažných informácií rozhodne dať si pichnúť injekciu, vystavuje sa dobrovoľne riziku spustenia reakcii , ktoré sú potenciálne smrteľné. Preto dôrazne odporúčam ľuďom, aby sa nedali očkovať! Nedávajte túto injekciu deťom, pretože tie sa nemajú ako samy rozhodnúť a hájiť. Pokiaľ tú injekciu dáte pichnúť svojmu dieťaťu, páchate tým zločin".

https://otevrisvoumysl.cz/urgentni-vyzva-mikrobiologa-dr-sucharit-bhakdiho-nedavejte-covid-injekci-detem/

Téma očkovania detí zdvihla obrovskú vlnu nevôle nie len rodičov, mnohých lekárov, právnikov, ale aj opozičných politikov, ktorí tieto plány politikov vládnych strán ostro kritizovali. Naposledy sme mali možnosť vidieť vystúpenie opozičného politika Ľuboša Blahu, ktorý vyjadril svoj jednoznačný nesúhlas s očkovaním detí. Súčasne sa vyjadril k téme očkovanie aj jeho stranícky šéf Robert Fico, keď redaktorovi na jeho otázku či sa dá zaočkovať odpovedal - NIE! Doplnil, že mu na následky očkovania zomrela jeho priama príbuzná, takže nemá voči týmto neznámym očkovacím látkam ani najmenšiu dôveru.

TK Smer SD (téma očkovania od cca 33´- 39´ a od 45´):

https://www.youtube.com/watch?v=e3I6LhgrjGk

Medzi slovenských odvážnych lekárov patrí nesporne aj MUDr. Andrej Janco, internista, diabetológ, prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov (SLÚŠ), ktorý taktiež od začiatku covidpandémie upozorňuje na riziká spojené s testovaním a teraz aj očkovaním. Pripájame Vám veľmi zaujímavý rozhovor, ktorý s ním urobil moderátor Peter Bielik na TA3 dňa 18.6.2021

Na otázku či bude mať záujem očkovať pacientov proti ochoreniu covid, keď sa presunie do ambulancií lekárov odpovedal: "Pre mňa peniaze bez zodpovednosti neexistujú"

https://www.youtube.com/watch?v=6nADsN46_2U

V Rakúsku sa postavilo proti očkovaniu detí už viac ako 120 odvážnych lekárov a každý deň sa k nim pridávajú ďalší. Svojou video kampaňou vytvorili protipól k masívne propagovanej jednotnej mienke "expertov" politikov a mainstreamových médií. Vyzývajú rakúsku Lekársku komoru aj národné očkovacie grémium, aby prehodnotili svoje odporúčania na očkovanie detí experimentálnymi vakcínami.

https://www.infovojna.sk/article/120-rakuskych-lekarov-sa-postavilo-proti-ockovaniu-deti-proti-covidu

Z etického, právneho aj medicínskeho pohľadu je hlavne neprijateľný spôsob, akým je o očkovaní verejnosť vrátane detí informovaná. Na oficiálnych stránkach Ministerstva zdravotníctva ČR i SR, ale i v mediálnej kampani na podporu očkovania sú hlavne výrazne preceňované pozitíva a zatajované riziká očkovania. A preto Vám pripravujeme články, audio i video rozhovory s ľuďmi, ktorí nám môžu pomôcť správne sa rozhodnúť.

Rozhovor s Dr. Vanessa Schmidt-Kruger, biologičkou, ktorá sa zaoberá vplyvom rôznych látok na bunky a tímu právnikov Dr. Fuellmicha o vakcínach. Rozpráva o vplyve prebiehajúcej vakcinácie na naše zdravie a čerpá z vlastných skúseností a oficiálnych zdrojov. 

Dr. Byram Bridle O cenzurovaní odborníkov a Výzve k zastaveniu očkovania detí:

Tento docent, špecialista na vírusovú imunológiu na Guelphskej univerzite v Kanade sa od začiatku vyhlásenia pandémie snažil slúžiť ako hlas objektívneho vedeckého názoru, aby mala verejnosť čo najviac objektívnych odborných informácií a mohla tak pre seba robiť čo najlepšie rozhodnutia.

Tento kanadský docent nedávno vystúpil v krátkom rozhovore, v ktorom poukazoval na nebezpečenstvo spike proteínu v covid vakcínach a tiež potvrdil, že covid vakcíny môžu mať spojitosť s prípadmi srdcových zápalov. Vo videu z kanadskej tlačovej konferencie hovorí o tom, ako je od tej doby očierňovaný, cenzurovaný a poukazuje na nedostatočnú bezpečnosť covid vakcín a vyzýva k ich zastaveniu.

https://otevrisvoumysl.cz/dr-byram-bridle-o-cenzurovani-odborniku-vyzva-k-zastaveni-ockovani-deti/

V mainstreamových médiách sa objavila správa o tom, že 227 detí dostalo srdcový zápal po očkovaní proti covidu.

https://otevrisvoumysl.cz/227-deti-dostalo-srdecni-zanet-po-ockovani-proti-covidu/

Krátky rozhovor s Dr. Madejovu, americkou lekárkou, ktorá taktiež od začiatku covidpandémie upozorňuje na škodlivosť vakcín proti ochoreniu covid stojí tiež za pozretie. V rozhovore poukazuje na to, že prebieha 4 fáza experimentu s vakcínami, kde približne 20 % zaočkovaných dostáva do tela placebo. Odpovedá tiež na otázku či a ako je možné eliminovať vakcíny, ktoré sme už dostali a chceli by sme sa zbaviť ich účinkov.

https://otevrisvoumysl.cz/dr-madejova-odpovida-po-vakcine-mi-nic-neni-proc-sirite-lzi-o-tom-jak-je-nebezpecna/

Vakcíny sú riziko a testy bezcenné, varuje bývalý viceprezident Pfizeru Michael Yeadon.

Dr. Michael Ben Yeadon PhD
Dr. Michael Ben Yeadon PhD

Bývalý viceprezident a vedecký riaditeľ Pfizeru Michael Yeadon je ďalším z rady vedcov Big Pharma, ktorý sa postavil proti vakcínam. Zo špičkového vedca, významného zástancu vakcín a bývalého vedúceho menežéra Pfizeru sa stal nemenej významný odporca.

"Som si veľmi dobre vedomý globálnych zločinov proti ľudskosti, ktoré sa teraz robia proti veľkej časti svetovej populácie."

https://www.nespokojeny.cz/vakciny-jsou-riziko-testovani-nedava-smysl-varuje-byvaly-viceprezident-pfizeru-michael-yeadon/

Propagačné video anglickej profesorky Devi Sridhar, ktorá tvrdí, že nie je financovaná žiadnymi farmaceutickými spoločnosťami vo videu propaguje očkovanie detí a tvrdí, že vakcíny sú pre deti na 100 % bezpečné. Toto propagačné video, ktoré je na stránkach CBBC údajne púšťajú deťom v školách.

https://otevrisvoumysl.cz/ockovaci-propaganda-mirena-na-deti-plna-lzi-4-potvrzena-hlaseni-o-umrti-deti-po-vakcine/

Holandský politik vystúpil v parlamente a hovorí o dokumente Rockefellerovej nadácie z roku 2010, ktorá predpovedá hroziacu pandémiu aj to, ako ľudia budú reagovať.

https://otevrisvoumysl.cz/nizozemsky-politik-hovori-o-tom-o-cem-skutecne-je-covid/

Kanadskí lekári sa spojili a prehovorili: Chráňme naše deti pred ujmou z očkovania! Existujú tri vedecky preukázané dôvody prečo by sme sa nemali báť covidu-19. Asymptomatické šírenie je zanedbateľné, čo znamená, že zdraví ľudia len zriedka predávajú toto ochorenia ostatným. Mladí ľudia a zdraví ľudia nie sú v ohrození vážneho ochorenia, alebo úmrtia. Je k dispozícii lacná liečba vitamínom D, Hydroxychloroquinom aj Ivermectinom.

Deťom nehrozí, že by dostali covid a pokiaľ ho dostanú, tak sú ich príznaky mierne. Miera prežitia u mladých je 99,997% a to bez liečby. Dáta ukazujú, že covid je pre deti menej smrteľný než chrípka a prevažný počet recenzovaných štúdií ukazuje, že deti nie sú významným faktorom v prenose covidu.

https://otevrisvoumysl.cz/kanadsti-lekari-promluvili-chranme-nase-deti-pred-ujmou/

Vystúpenie fínskeho politika MP. Ano Tutianien v parlamente v Helsinkach k téme očkovania:

https://rumble.com/vio6hz-fnsky-parlament-90621-vakcna-covid-je-maskovany-toxn-pokus-na-uoch.html?fbclid=IwAR3opU_UewhpQYH21dNecNX_rsCcTAGmM6yDX99JnS80VcaVvW3cq8g1Izk

Na záver Vám pripájame veľmi zaujímavý rozhovor s Davidom Ickem, anglickým konšpiračným teoretikom, bývalým futbalistom, športovým hlásateľom a spisovateľom, ktorého poslaním je prinútiť nás, aby sme sa zobudili a oslobodili našu myseľ od toho, k čomu vláda a média sa nás snažia prinútiť.

Video je pre všetkých, ktorí chcú pochopiť o čo tu naozaj ide. 

(S českými titulky je žel jen na Telegramu, tak kdo nemá, doporučujeme zaregistrovat se a nainstalovat Telegram desktop.)

https://t.me/ceskadomobrana/24419

Milí členovia a priaznivci,

máme pred sebou verím, že pekné a pokojné leto, ale nesmieme ho premárniť len oddychom a dovolenkovaním, aj keď by sme to určite mnohí potrebovali oveľa viac, ako inokedy. Ako vieme, alebo minimálne tušíme, naša vládnuca grupa nám na jeseň chystá ďalšie prekvapenia a zmeny. Okrem už spomínaného očkovania detí sa chystá preočkovávať seniorov v DSS-kách a rizikové skupiny ľudí, plánuje zaviesť povinné očkovanie v štátnej správe a kto vie čo všetko sa im ešte v tejto dobe rojí v tých ich mocou zaliatych hlavách.

A preto musíme byť pripravení chrániť si svoje zdravie a život!

zdroj: vyrez_21062102_web