Libušín

12.06.2021

Milí přátelé,

dnes bychom se s Vámi rádi podělili o zážitky z toulek po naší historii, místu zvaném Libušín.

Podle Kosmovy kroniky právě zde věštila kněžna Libuše o městu, jehož sláva se bude dotýkat hvězd.

Nachází se nedaleko Kladna, v blízkosti bývalého uhelného Dolu Schöller.

Nádherné počasí a voňavý les, příjemná procházka.

Rozcestí Na Rovinách, vlevo směr Libušín, kostel sv. Jiří, dříve poutní místo.

Vznik přemyslovského hradiště je datován až do závěru 9. století.

Můžete se vydat po naučné stezce.

Vnější val tvořil hliněný násep se zdí na vrcholu. 

Opevnění bývalého hradiště se dnes dochovalo do výšky 2-3 m, ale původní výška bývá odhadována na 4-5 m. 

V prostoru vnitřního hradiště existovala ve vrcholném středověku osada zvaná Hradiště, s kostelem svatého Jiří. Osídlení postupně zanikalo, ale kostelík obklopený hřbitovem přetrval.

Barokní kostel sv. Jiří navazuje na starší svatyni z 10. století.

V sousedství kostela stojí šestiboká dřevěná zvonice, postavená kolem roku 1500.

Mystické místo

Na louce pod hradištěm se tradičně odehrává historická bitva.

Stateční válečníci v plné zbroji, šermíři, hradní dámy a pánové, sloužící, kuchtíci, lidé z hradu a podhradí, tuláci, koně, kanóny, staré ruční palné zbraně, to vše navozuje atmosféru dávných událostí, jako bychom se v čase vrátili o pár století zpátky.

Srdečně Vás zveme tuto skvělou atmosféru zažít.

Zdroj: vyrez_21061101_web