Milan Lučanský

31.12.2021

P O Ď A K O V A N I E

patrí všetkým zúčastneným na pietnej spomienke, aj naším členom, 

ktorí si dňa 30.12.2021 

pri príležitosti ročného výročia jeho doposiaľ neobjasnenej smrti uctili pamiatku 

gen. Milana Lučanského. 

N E Z A B U D N E M E,

budeme pomáhať Pravde a Spravodlivosti

                      členovia OZ 

Zdroj: vyrez_21123101_web