Najnovšie informácie zo sveta

25.05.2021

Sme rady, že Vám môžeme medzi prvými sprostredkovať ďalšie najnovšie informácie zo sveta.

Tentokrát sú to informácie krížom celého spektra správ nielen o COVID19.

Čo Vám teraz prináša, aj náš prispievateľ, Zdeněk:

- zavádzajúce čísla, na ktorých je postavený pilier strachu, a teda celý covidový podvod,

- odpustite si, že ste uverili,

- otvorte oči a myseľ,

Ďakujeme Zdenkovi, že nás informuje o tom čo sa skutočne deje vo svete.

Je na nás, čo si z toho vyberieme a akým spôsobom s informáciami naložíme v dennom živote. Hľadajte s nami pravdu a nielen to...spojme sa a nachádzajme riešenia.

(zdroj:vyrez_21052401_web)


Toto je link na video: