Očkovaní mohou přenášet mikroorganizmy na neočkované

05.07.2021

Nehumánnosť, neľudskosť, šialenstvo.

Nemci si uzákonili bezbrehú genocídu.

Pozrite si: RTV (rakouská televize) hlásí: "Očkovaní mohou přenášet mikroorganizmy na neočkované" 

Očkovacie látky môžu obsahovať mikroorganizmy, ktoré budú očkovaní prenášať na neočkovaných.

Týmto je dokázané, že najlepším scenáristom je život sám.

Toto by totiž nevymyslel ani najslávnejší tvorca hororov.

Je to na každom, ako sa s týmto "popere".

Zdroj: vyrez_21070501_web