Odborná konferencia Praha - II.časť

10.04.2022

Konferencia na tému 

"Priemyselná stratégia Slovenska v 21. storočí"

Dňa 7. apríla 2022 sa v Prahe uskutočnilo pokračovanie našej vedecko-praktickej konferencie na tému "Priemyselná stratégia Slovenska v 21. storočí" .

Len pre občerstvenie pamäte konferenciu zorganizovalo OZ VýReZ a Slovenská asociácia absolventov vysokých škôl za výdatnej pomoci Asociace absolventů ruských (sovětských) vysokých škol a hlavne jej predsedu Mgr. Vladimíra Picka.

Pražské pokračovanie iniciovali hlavne českí členovia OZ VýReZ ako aj členovia oboch asociácií.

Hlavnou témou konferencie bola problematika súčasného stavu slovenského priemyslu, identifikovanie nedostatkov a návrh stratégie rozvoja. Zároveň sme odprezentovali už spomínanú publikáciu autora Ing. Ľuboslava Habána "Priemyselná stratégia Slovenska v 21. storočí".

Pre tých, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť na bratislavskej konferencii a nemali možnosť prečítať si článok o nej pripomíname, že "Novým ekonomickým programom zásadnej stratégie by mala byť reštrukturalizácia slovenského priemyslu v prospech exportu slovenských výrobkov do iných krajín pod značkou MADE IN SLOVAKIA! Slováci by mali využiť a nepremrhať tento jedinečný a vzácny HISTORICKÝ ČAS, ktorý sa nikdy nevráti!"

Konferencia sa niesla v uvoľnenej atmosfére. Prezidentka Slovenskej asociácie absolventov vysokých škôl Ľubica Blašková, ktorá podujatie moderovala nenechala nikoho bez pozornosti, tak účastníkov konferencie, ako aj hostí. 

Téma knihy vzbudila skutočný záujem. Po príhovore spoluautora Mgr. Ľudovíta Líšku zazneli početné otázky a prebehla odborná diskusia. Na záver oficiálnej časti konferencie vystúpil generálny sekretár OZ VyReZ Peter Martak, ktorý hovoril o vydaní knihy a odporučil ju pre odborníkov.  

KÚPA KNIHY

Knihu je možné zakúpiť na:

vyrez@vyrez.eu

Kontaktujte nás cez našu mailovú adresu.