Pocta Generálovi Milanovi Lučanskému

07.01.2021

Naše občianske združenie VyReZ 

sa s ohľadom na okolnosti a opatrenia, ktoré na Slovensku sú, 

pripája k poslednej rozlúčke aspoň takouto formou k smútiacej rodine 

a všetkým skutočným a verným priateľom zosnulého gen. Milana Lučanského.


S úctou k jeho celoživotnej práci, činom, 

ktorými chránil naše mladé Slovensko, 

My, členovia občianskeho združenia VyReZ hovoríme, 

N E Z A B U D N E M E !


Na jeho poslednej ceste sa pripájame 

k "Pocte Generálovi Milanovi Lučanskému", 

ktorú na jeho pamiatku zložilo a venuje umelecké zoskupenie Nrsimhadeva.


https://www.youtube.com/watch?v=tpJqxv5UuPI&feature=share&fbclid=IwAR3-X9xAwiCbHwucbJXhRuYPu-CKbtG6KfQPDFogYPfOrfKY99oyT2UhIs0

S úctou, pokorne a skromne sa dnes pripájame k poslednej rozlúčke

Ďakujeme Vám, že ste ho odprevadili na jeho poslednej ceste...