Pozvánka

21.08.2021

Vážení členovia a sympatizanti,

v rámci našej spolupráce aj s iným združeniami, tlmočíme Vám pozvánku 

PhDr. Ľubici Blaškovej

prezidentka Slovenskej asociácie absolventov vysokých škôl 

Priatelia, srdečne vás pozývame do Banskej Bystrice, pripomenúť si pamätné dni 

Slovenského národného povstania.

Teším sa na vás.