Odborná konferencia Bratislava - I.časť

02.04.2022

Odborná konferencia na tému "Priemyselná stratégia Slovenska pre 21. storočie"


Dňa 31. marca 2022 sa v Európskej nadácii pre slovanskú literatúru a kultúru uskutočnila vedecká a odborná konferencia na tému "Priemyselná stratégia Slovenska pre 21. storočie".

Organizátormi konferencie boli Občianske združenie "VyReZ" a Slovenská asociácia absolventov vysokých škôl.

Základom konferencie bola prezentácia unikátnej knihy Ing. Luboslava Habana s rovnomenným názvom. Autor je odborníkom na medzinárodný obchod a strategický marketing. Počas svojej 42-ročnej odbornej praxe pôsobil dlhé roky ako zahraničný obchodný zástupca Česko-Slovenska a Slovenskej republiky vo viacerých krajinách, hovorí anglicky, španielsky, portugalsky, rusky, taliansky a nemecky.

Autor vypracoval podrobnú štúdiu o súčasnom stave priemyslu, identifikoval nedostatky a navrhol stratégiu rozvoja. Novým ekonomickým programom zásadnej stratégie by mala byť reštrukturalizácia slovenského priemyslu v prospech exportu slovenských výrobkov do iných krajín pod značkou MADE IN SLOVAKIA! "Slováci by mali využiť a nepremrhať tento jedinečný a vzácny HISTORICKÝ ČAS, ktorý sa nikdy nevráti!"

Konferencia sa niesla v uvoľnenej tvorivej atmosfére. Moderátorkou a tvorkyňou príjemnej nálady bola novinárka a osobnosť známa kultúrnej verejnosti Anica Škodová. Uvoľnenú atmosféru v sále podporila svojiom vokálnym prejavom známa speváčka Monika Stanislavová. Zástupkyňa Slovenskej asociácie absolventov vysokých škôl Ľubica Blašková ako spoluorganizátorka podujatia nenechala nikoho bez svojej pozornosti, tak účastníkov konferencie, ako aj hostí. 

Téma knihy vzbudila skutočný záujem. Po príhovore autora zazneli početné otázky, prebehla odborná diskusia.

Na záver oficiálnej časti konferencie sa o kvalite výskumu vyjadril generálny sekretár OZ VyReZ Peter Martak, ktorý hovoril o vydaní knihy a odporučil ju pre odborníkov.

Účastníci konferencie poďakovali autorom a vydavateľovi, podpísali sa a užili si rozhovory ako s autorom Ing. Ľuboslavom Habánom, tak aj s jedným zo spoluautorov Mgr. Ľudovítom Líškom tak aj s predstaviteľom vydavateľa, generálnym sekretárom Petrom Martákom. 

KÚPA      KNIHY

Knihu je možné zakúpiť na:

 vyrez@vyrez.eu

Kontaktujte nás cez našu mailovú adresu.