Vrbětice

14.05.2021
Sklad Vrbětice (zdroj CNN PrimaNews)
Sklad Vrbětice (zdroj CNN PrimaNews)

Aktéři selhání integrovaného záchranného systému: muniční sklad Vrbětice

    Dle bezpečnostní strategie České republiky je zajištění bezpečnosti jedna ze základních funkcí státu. Je založena na principu zajištění bezpečnosti jednotlivce, ochrany jeho života, zdraví a majetku. Primární odpovědnost      za zajišťování bezpečnosti má vláda ČR. 16. 10. 2014 vybuchl muniční sklad (objekt č. 16), pronajímatel Vojenský technický ústav, nájemce firma Imex Group s.r.o. Při výbuchu došlo k usmrcení dvou osob. Na místě zasahovalo několik desítek policistů a požárníků z řad profesionálů i dobrovolníků. 

    Tři dny po sanaci areálu došlo ve středu 3. 12. 2014 k dalším silným výbuchům. Tentokrát naštěstí bez obětí na lidských životech. Jednalo se o muniční sklad č. 12 s 98 tunami vojenského materiálu. Nájemcem opět firma Imex Group s.r.o. Od 15. 12. 2014 převzala ostrahu vnějšího perimetru armáda. 

   V celém areálu se nachází 50 objektů, ve 27 byla uskladněna munice o hmotnosti více, jak 1000 tun zalaborované výbušniny. Celkově se ve skladech nachází skoro 7000 tun materiálu.

Kde je důvod tak velkého množství munice a vojenského materiálu?

Proč se vojenský materiál nachází v rukách soukromých firem?

    Po výbuchu skladu č. 12 se média začala zajímat o firmu Imex Group s.r.o.    V roce 2000 měl majitel firmy pan Bernatík prodat vojenský materiál do Konga (následně bylo na informace uvaleno embargo). Kontroverzní zůstává i návštěva p. Bernatíka ve skladu č. 16 den před jeho výbuchem. Kontrola materiálu a munice, provedená v prosinci 2014 nalezla zakázané protipěchotní miny. Dne 11. 11. 2015 podal státní zástupce žalobu na 5 lidí ze dvou firem Excalibur Army s.r.o. a Real Trade a.s. za vývoj, výrobu a držení zakázaných bojových prostředků.

  Následovaly kontroly ve všech společnostech uskladňujících vojenský materiál ve skladu Vrbětice. U všech byly zjištěny nedostatky, ať se jednalo o nesplnění bezpečnostně technických parametrů, nedostatky v evidenci střeliva i zbraní, tak i nelegálně uskladněný materiál (semtex 8 palet, muniční sklad Slatina, firma Multiagro v.o.s.) nebo munice, která neměla být skladována (muniční sklad Polička, firma STV Group a.s.). Vcelku logicky se objevily otázky, zda právní rámec nakládání s municí je v ČR ostačující.

   Po důkladné analýze legislativy se došlo k závěru, že stávající právní úprava má značné nedostatky. Především provázanost právních předpisů upravující nakládání s municí. Dále chybí dostatečná právní úprava koordinovaného postupu kontrolních orgánů a jejich spolupráce.

  V neposlední řadě i nedostatečná kontrola subjektů nakládajících s výbušninami i nedostatečný systém zabezpečení muničních skladů. Události ve Vrběticích zastihly Českou republiku nepřipravenou na řešení mimořádné události typu výbuchu muničního skladu.

Spracované z dipl. práce Bc M. Kňavové


   A nyní současnost. Položme si otázku, jak je možné, že při takovýchto závěrech vyšetřování i analýzách situace, se z čista jasna "najdou důkazy"...

Není vše jinak?!!

- je náhoda, že celý humbuk byl najednou spuštěn ihned po zmařeném atentátu na prezidenta Běloruska a jeho rodinu, kdy byli zatčeni agenti CIA a jejich spolupracovníci?

- je náhoda, že před nedávnem podal Rosatom nabídku na dostavbu Dukovan, která se neodmítá?

- je náhoda, že i přes všechny obstrukce ze strany USA se daří stavba plynovodu Nord Stream?

   Odpověd se dá najít lehce, je k tomu potřebný zdravý rozum.

Sklad Vrbětice (zdroj NovaTV)
Sklad Vrbětice (zdroj NovaTV)