Zabúdať sa nemá!

29.09.2021

Dňa 28.9.2021 sa PhDr. Ľubica Blašková, prezidentka Slovenskej asociácie absolventov vysokých škôl, viceprezident Miguel Méndez a ďalší členovia asociácie, zúčastnili na slávnostnom otvorení historicko-dokumentárnej výstavy "Zabúdať sa nemá", ktorú pripravila Ruská historická spoločnosť so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov a Ruským domom v Bratislave. 

Výstavu otvoril Igor Borisovič Bratčikov, nový veľvyslanec Ruskej Federácie v SR. 

Prítomným sa prihovorila aj nová riaditeľka Ruského domu v Bratislave Elena Jepišina a predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ing. Pavol Sečkár. Svojou účasťou sme podporili myšlienku "Zachovanie pamäte Slovenského národného povstania",ktorá odznela na vedecko-praktickej konferencii k 77. Výročiu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, organizovanej Slovenskou asociáciou abslovenstov vysokých škôl.

Výstava je putovná a budú si ju môcť pozrieť návštevníci vo viacerých slovenských mestách.


Viceprezident Slovenskej asociácie absolventov vysokých škôl, Miguel Méndez, Ing. Pavol Sečkár, predseda SZPB, PhDr, Ľubica Blašková, prezidentka Slovenskej asociácie absolventov vysokých škôl, Prvý tajomník veľvyslanectva RF v SR Sergej Nikitin 

Prvý tajomník veľvyslanectva RF v SR Sergej Nikitin,  PhDr, Ľubica Blašková, prezidentka Slovenskej asociácie absolventov vysokých škôl, Viceprezident Slovenskej asociácie absolventov vysokých škôl, Miguel Méndez

tajomník ÚR SZPB Viliam Longauer, riaditeľka RD Jelena Jepišina 

Ing. Pavol Sečkár, predseda SZPB, tajomník ÚR SZPB Viliam Longauer, riaditeľka RD Jelena Jepišina 


Zdroj: vyrez_21092901_web