Zachovanie pamäti o Slovenskom národnom povstaní pre budúce generácie

20.09.2021

V súvislosti s úspešným konaním vedecko-praktickej konferencie "Zachovanie pamäti Slovenského národného povstania", ktoré Slovenská asociácia absolventov vysokých škôl uskutočnila spoločne s Múzeom Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov a Ruským domom v Bratislave môžeme konštatovať, že podujatie splnilo vytýčený cieľ a to udržiavať pamiatku na Slovenské národné povstanie v pamäti slovenského národa v podmienkach globálneho tlaku vytesňujúceho najmä pozitívne fakty o histórii našeho národa.

Na konferencii odzneli blahoprajné videá od Vjačeslava Timčenka, predsedu výboru Rady federácie - hornej komory ruského parlamentu, generálmajora Vladimíra Romanenka, podpredsedu Zväzu veteránov Ruskej federácie. Konferenciu pozdravil aj predseda Slovensko-ruskej spoločnosti Ján Čarnogurský, bývalý predseda vlády Slovenska a bývalý minister spravodlivosti SR ako aj Jelena Jepišina, nová riaditeľka Ruského domu.

Konferenciu moderoval generálny riaditeľ múzea SNP Stanislav Mičev. Hlavný príhovor ("Zachovanie pamäti Slovenského národného povstania") predniesol docent Jozef Bystrický, bývalý riaditeľ Vojenského historického ústavu . Ďalšími rečníkmi boli Marián Uhrin, vedecký pracovník múzea (O aktivitách slovenských partizánov v povstaní), Viera Kováčova, vedecká pracovníčka múzea (O pomoci SNP Červenej armády), Sergei Zasorin, riaditeľ Centra pre štúdium historickej pamäte Moskovskej štátnej pedagogickej univerzity (Bratstvo v zbrani, Video príspevok), Michal Beták, zástupca mladých antifašistov pri Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov, Pavol Sečkar, predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Peter Weiss, Jelene Jepišina, riaditeľka Ruského domu. 

Na záver sa prihovoril prítomným generálny riaditeľ múzea SNP Stanislav Mičev. 

Za úspech považujem, že napriek bohatému programu celého slávnostného dňa v areály múzea prišlo veľa ľudí, ktorí mali záujem vypočuť si zaujímavé a nožno menej známe informácie o SNP ako aj diskusiu. 

Verím, že sme dôstojne oslávili 77. výročie Slovenského národného povstania.

Ďakujeme všetkým našim členom, ktorí sa zúčastnili osláv SNP nielen na tejto konferencii, ale na všetkých pamätných miestach, na ktorých sa uskutočnovali oslobodzovacie boje Sovietskej armády v spolupráci s našími partizánmi.

Ďakujeme aj členom, ktorí sa zúčastnili a položili za nás na pietne miesta vence.

Zdroj: vyrez_21091801_web