Zdesenie, ale aj bezmocnosť

02.02.2022

Minulý týždeň sme uverejnili esej slovenského spisovateľa a prozaika doc. PaedDr. Antona Laučeka, PhD. pod názvom Debilizácia národa, v ktorej okrem iného poukázal na úpadok morálky, úbytok zdravého rozumu, prerastanie nechutného vkusu v kultúre a umení a tiež na programové, dobrovoľné hlúpnutie národa prostredníctvom médií, aj poklesom úrovne vzdelania mládeže.

V dnešnom článku by sme radi naviazali na túto pravdivo - tragickú úvahu ďalšou, oveľa kratšou, ale rovnako priamou a otvorenou výpoveďou slovenského pedagóga, etnológa, folkloristu, zberateľa, archivára, fotografa, spisovateľa, šíriteľa používania nárečí, botanika a úspešného šľachtiteľa odrôd Jána Lazoríka (29.9.1920 - 30.8.2015), v ktorej opísal smutný obraz súčasnej doby.

Pán Lazorík vyjadruje vo svojej výpovedi zdesenie, ale aj bezmocnosť a hnev z toho, že sa na sklonku života dožil absolútnej degenerácie hodnôt a zvrátenej morálky.

Hovorí z neho múdrosť 94 ročného muža, ktorý toho prežil dosť na to, aby mohol porovnávať spoločenské pomery. Ako sa hovorí: "Staroba na cti netratí" a v prípade Jána Lazoríka to platí dvojnásobne.

Výpoveď Jána Lazoríka si môžete vypočuť tu:

Viac o Jánovi Lazoríkovi si môžete prečítať tu: 

Jánovi Lazoríkovi v roku 2018 udelil Andrej Kiska in memoriam Pribinov kríž II. triedy "za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti ľudového umenia a folklóru". 

Hlavne tento, jeho posledný stojí naozaj za prečítanie! 

Každá doba je odrazom ľudí, ktorí v nej žijú a spoločne tvoria jej pravidlá, morálku, hodnoty. Žijeme v časoch kedy sa ľudia vzďaľujú od pravdy, pretože sa jej boja alebo preto, že žiť v lži je akési pohodlnejšie, príjemnejšie, zábavnejšie...? A bohužiaľ morálka, etika, slušnosť sa akosi zo spoločnosti nenápadne strácajú. Nie je sa čomu čudovať, stačí sa pozrieť na aktuálnu politicko-spoločenskú situáciu. Táto dlhodobá a pokročilá degenerácia hodnôt narobila v spoločnosti už veľa škody a posledné udalosti sú dôkazom toho, ako dobre a ľahko ovládateľné sú masy ľudí, pre ktorých sú morálka a slušnosť nepodstatné atribúty života a hľadanie pravdy strata času.

Členovia nášho OZ, aj naši priaznivci a sympatizanti uznávajú všetky hodnoty, ktoré vychádzajú z myšlienky jedinečnosti a individuality každého jedinca, od primárnych, životných, občianskych, morálnych a kultúrnych hodnôt,... až po hodnotu dobra (dnes tak prepotrebnú).

Hodnota dobra je imperatívom každého jednotlivca a usmerňuje ho ako má žiť aby prežil dobrý život. Sokrates i Platón uznávali myšlienku dobra za najvyššiu zo všetkých morálnych hodnôt. Platón ju dokonca vnímal ako najvyššiu hodnotu vôbec.

"Nerob inému to, čo nechceš, aby robili tebe." (Konficus)

Zdroj: vyrez_21013101_web