Napísali sme/ste

P r e h l á s e n i e VyReZ, o. z. - u p o z o r n e n i e :

1. Autor príspevku je povinný uviesť svoje pravé meno a pravé priezvisko, príp. aj akademický titul/y. Názory autorov jednotlivých príspevkov sa nemusia zhodovať s názormi VyReZ, o. z. Zodpovednosť za celý obsah toho - ktorého konkrétneho príspevku nesie výhradne a len ten - ktorý autor toho - ktorého konkrétneho príspevku. VyReZ, o. z. iba umožňuje na svojich web stránkach prezentáciu názorov a komunikáciu v rámci slobody názorov jednotlivých prispievateľov.

2. Príspevky chváliace nejakú ideológiu alebo nejaké náboženstvo alebo dokonca náboženskú sektu, príspevky vyslovene propagujúce nejakú politickú stranu alebo nejaké politické hnutie, príspevky s vyslovene rasistickým textom alebo len s rasistickým podtextom, prípadne príspevky s urážlivými, vulgárnymi a oplzlými výrazmi, atď., apod., všetky takéto a podobné, pre nás neprijateľné príspevky, nebudú zverejňované, resp. môžu byť nekompromisne vymazané bez akéhokoľvek ospravedlňovania sa nášho občianskeho združenia autorovi takéhoto, pre nás neprijateľného príspevku.

prikladáme Vám (môžete si stiahnuť kliknutím na odkaz ) tiež jednu z možností, ako sa dá v súčasnej dobe reagovať a riešiť mnohé denné situácie, ktoré nám život prináša.

Prepis - výber z rozhovoru Dr. Shiva Ayyadurai PHD., s redaktorom Next News Network uverejnený na you tube dňa 10.4.2020

Čo dal a čo vzal rok 2020 právnemu štátu na Slovensku.

      - séria článkov                             ° ° ° ° °