Napísali sme/ste

P r e h l á s e n i e VyReZ, o. z. - u p o z o r n e n i e :

1. Autor príspevku je povinný uviesť svoje pravé meno a pravé priezvisko, príp. aj akademický titul/y. Názory autorov jednotlivých príspevkov sa nemusia zhodovať s názormi VyReZ, o. z. Zodpovednosť za celý obsah toho - ktorého konkrétneho príspevku nesie výhradne a len ten - ktorý autor toho - ktorého konkrétneho príspevku. VyReZ, o. z. iba umožňuje na svojich web stránkach prezentáciu názorov a komunikáciu v rámci slobody názorov jednotlivých prispievateľov.

2. Príspevky chváliace nejakú ideológiu alebo nejaké náboženstvo alebo dokonca náboženskú sektu, príspevky vyslovene propagujúce nejakú politickú stranu alebo nejaké politické hnutie, príspevky s vyslovene rasistickým textom alebo len s rasistickým podtextom, prípadne príspevky s urážlivými, vulgárnymi a oplzlými výrazmi, atď., apod., všetky takéto a podobné, pre nás neprijateľné príspevky, nebudú zverejňované, resp. môžu byť nekompromisne vymazané bez akéhokoľvek ospravedlňovania sa nášho občianskeho združenia autorovi takéhoto, pre nás neprijateľného príspevku.

Čo to je - údajná samovražda?Alebo "len" vražda "v záujme" podivnej "štátnej demokracie"?

Home Ze světa Slovenskem otřásá skandál a podezření z umučení a vraždy bývalého policejního prezidenta...

Čo dal a čo vzal rok 2020 právnemu štátu na Slovensku.

      - séria článkov                             ° ° ° ° °