Chcem sa stať členom

Občianske združenie VyReZ je založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb., v platnom znení, o združovaní občanov.


Členstvo v tomto občianskom združení je dobrovoľné. 

Členom tohto občianskeho združenia môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so STANOVAMI tohto občianskeho združenia.


Všeobecnými podmienkami pre vznik členstva v tomto občianskom združení, sú tieto podmienky:

  • Podanie vlastnoručne vyplnenej a vlastnoručne podpísanej písomnej PRIHLÁŠKY - ŽIADOSTI o prijatie za člena tohto občianskeho združenia (viď nižšie).
  • Splatenie členského príspevku na činnosť tohto občianskeho združenia.
  • Akceptovanie STANOV tohto občianskeho združenia.


Chcete poslať prihlášku?

Chcem si prihlášku stiahnuť