O nás

VyReZ, o.z.

NEZABUDNEME !Ciele a činnosti občianskeho združenia

a/ Podpora a rozvoj zvyšovania miery spokojnosti občanov.

b/ Podpora a rozvoj informovanosti občanov.

c/ Podpora a rozvoj vzdelávania v environmentálnej oblasti a ochrany životného prostredia.

d/ Podpora a rozvoj vzťahových zručností a vzťahovej gramotnosti.

e/ Podpora a rozvoj harmonických medziľudských vzťahov.

f/ Podpora a rozvoj legislatívnych zmien spojených s výstavbou.

g/ Podpora a rozvoj priaznivcov manuálnych umení.

h/ Podpora a rozvoj spoločenskej komunikácie.


Činnosti občianskeho združenia

Za účelom naplnenia týchto cieľov bude občianske združenie najmä:

  • organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, športové, spoločenské a kultúrne aktivity a podujatia, semináre a školenia,
  • realizovať publikačné a konzultačné aktivity,
  • presadzovať legislatívne zmeny na regionálnej a aj celoštátnej úrovni
  • uskutočňovať aj iné podporné aktivity.