Právní porady

V histórii ľudstva (nie v dejinách - dej-iný) je jednoznačne - časom preukázané, že PRAVDA si vždy našla svoju cestu, aby každý z nás mal možnosť obohatiť si svoje vedomie a poznanie o pravdivú skutočnosť, ktorú zámerne, pre svoj vlastný prospech a udržanie si svojich výhod NIEKTO úmyselne zakrýval (skrýval). Preto si PRAVDA nájde svoju cestu, aby...