Právní porady

Usmernenie IR

20.10.2021

Dnes Vám prinášame krátku informáciu - usmernenie v súvislosti s možným vyžadovaním očkovania zamestnancov zo strany zamestnávateľov. Údajne sa už v niektorých firmách začali robiť prieskumy kto je a kto nie je ochotný sa dať zaočkovať. Zhrnuli sme pre vás informácie, ktoré sú v dnešných zložitých situáciách, vplývajúcich z nastavenej nezákonnosti...

V histórii ľudstva (nie v dejinách - dej-iný) je jednoznačne - časom preukázané, že PRAVDA si vždy našla svoju cestu, aby každý z nás mal možnosť obohatiť si svoje vedomie a poznanie o pravdivú skutočnosť, ktorú zámerne, pre svoj vlastný prospech a udržanie si svojich výhod NIEKTO úmyselne zakrýval (skrýval). Preto si PRAVDA nájde svoju cestu, aby...