Zverejňovanie príspevkov


Zverejňovanie príspevkov rieši naša S M E R N I C A č. 1/210804/RČ, ktorá bola schválená RČ dňa 4.8.2021.

Príspevky spracujte podľa uvedeného postupu nasledovne:

Takto spravovaný príspevok si môžete odkonzultovať aj v rámci ODV, ktorú ste si vybrali, alebo priamo s riaditeľkou sekcie ODV a následne ho poslať na zverejnenie na adresu v zmysle bodu 3.- viď obr.

Zdroj: vyrez_21111401_web